Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Darmowa dostawa) już od 400,00 zł.
Teksty i wiersze na Ślub

Teksty do zaproszeń na ślub:

WZÓR 1

………………………………………………
i
………………………………………………

w imieniu Rodziców i własnym
z radością zapraszają 
Sz. P. ………………………………………
na swój Ślub, który odbędzie się dnia ………………… roku 
o godzinie ……
w kościele …………………………………

Po uroczystości Zaślubin 
zapraszamy serdecznie Sz. P. 
na przyjęcie weselne, które odbędzie
się w …………………………………… 
w ……………… 

WZÓR 2

Ja, …………………………………… 

Ja, …………………………………
Już wkrótce powiemy sobie "TAK".
Gdy w kalendarzu pojawi się data ……………… roku, 
a na zegarze wybije godzina …….
W podniosłej atmosferze staniemy 
przed ołtarzem kościoła
……………………
w ………………
i wypowiemy tekst przysięgi małżeńskiej. 

Serdecznie zapraszamy 
Sz. P. …………………………………………………,
by chcieli
dzielić z nami radość tej niezwykłej chwili.

Po uroczystości miło nam będzie gościć Sz. P.
na przyjęciu weselnym 
w …………………………………. 

WZÓR 3

Teatr Umyślnie Straconej Wolności
zaprasza na przedstawienie pod tytułem
"A potem żyli długo i szczęśliwie…"
Adaptacja sztuki przez życie napisanej w 3 Aktach.

PREMIERA
………………………………………

OBSADA
w rolach głównych
Panna Młoda: ……………………………………
Pan Młody: …………………………………………
w pozostałych rolach udział biorą: Ksiądz, Świadkowie, Rodzice, 
Sz. P. ……………………………..

AKT I "Dla Duszy”
Ślub Kościelny ……………………… rok, godzina ……… 
w kościele …………………………… 
w ……………

AKT II "Dla Ciała"
Przyjęcie weselne w ………………………………
przy ulicy ……………………………
w ……………………………

AKT III "Noc Poślubna"
Bez udziału widowni

WZÓR 4 

Teatr Dwojga Aktorów
zaprasza na przedstawienie pod tytułem:
"A potem żyli długo i szczęśliwie…"
Adaptacja sztuki przez życie napisanej 
w 3 Aktach.
PREMIERA: …………………………… r.
OBSADA w rolach głównych:
Panna Młoda: ……………………………………
Pan Młody: ………………………………
w pozostałych rolach udział biorą 
Rodzice, Ksiądz, Świadkowie, 
Szanowni Goście ………………………
AKT I "Dla Duszy"
Ślub Kościelny ……………………… rok, godz. ………
w kościele ……………………………………
AKT II "Dla Ciała"
Przyjęcie weselne w ………………………………
przy ulicy ………………………………
AKT III "Noc Poślubna"
Bez udziału widowni

WZÓR 5

W dniu ……………… roku z wybiciem godziny ……
…………………………………… i ………………………………
rozpoczną wspólną drogę życia, ślubując sobie miłość
wierność i uczciwość przed obliczem Boga
w kościele ………………………………… w……………………
Rodzice i Narzeczeni wielce zaszczyceni będą, gdy
Sz. P. ……………………………………………………
na uroczystość przybędą.
Po uroczystości zaślubin 
przyjemnie nam gościć będzie Państwa
na przyjęciu weselnym 
w Restauracji …………………… 
w …………………

WZÓR 6

W najpiękniejszym dniu swego życia 
…………………………………roku,
gdy wskazówki zegara wskażą godzinę ………
w kościele 
………………………………… 
w …………………
rozpoczną wspólną drogę życia

…………………………………… i ……………………………

Na uroczystość mają zaszczyt zaprosić 
Sz. P. ………………………………………………

Przyjęcie weselne odbędzie się 
w Restauracji ……………………… 
w …………………

WZÓR 7

…………………………………………………
oraz 
…………………………………………………
za wielki honor poczytują sobie wiadomym uczynić
Mości Dobrodziejom…………………………………………… 
tę oto nowinę oznajmić, 
iż zdecydowali się rodzinę założyć, 
a rody więzami krwi połączyć.
A stanie się to ……… Anno Domini …………… 
gdy zegary godzinę …………… wskażą 
w obliczu władzy duchownej i zgromadzonych Gości
w kościele ………………………… 
w ………………... 
O czym z należytym pokłonem zawiadamiają 
i na ucztę weselną zapraszają Rodzice i Narzeczeni. 
Dom weselny…………………………… ulica ……………………….

WZÓR 8

W wirze życia Cię wyszukałem
W Twe ręce oddaję życie swoje,
Staraj się o mnie, miłości moja,
Wszak to będzie i życie Twoje.
…………………..

I moje serce wzajemnością bije,
oddało Ci się, Tobą tylko żyje.
Chętnie podzielę losu wszelką dolę
na wspólną radość i wspólną niedolę
…………………………..

……………………….roku o godzinie ……………..
w kościele ……………………….

Odbędzie się ślub
……………………… z ………………………….
o którym mają zaszczyt zawiadomić 
Sz. P. …………………………………………………….
Rodzice i Narzeczeni

Dom weselny: ……………………………………….

WZÓR 9

Trzy czwarte z miłości, dwie piąte z rozsądku,
ciut z wyrachowania, trochę dla porządku,
kapkę dla tradycji, tyci dla reklamy
oświadczamy wszystkim, że się pobieramy!
Co w serce raz zapadło, wyjść już nie może,
Miłość los życia odgadła i przetrwać do końca pomoże.

…………………………………………………
i
……………………………………………………

z radością zawiadamiają, że obrączki sobie założą 
podczas Mszy Świętej w kościele ……………………………… 
w dniu……… o godz. ……………

A chcąc świetności i blasku Uroczystości Ślubnej przysporzyć
Sz. P. ……………………………………………
na uroczystość ową serdecznie proszą Rodzice i Narzeczeni
Dom Weselny: ……………………………

WZÓR 10

Z radością zawiadamiamy, 
że w sobotę ……………………………… roku o godzinie …………
w kościele ………………………………
przy ulicy ……………………… w …………………
odbędzie się uroczystość naszych zaślubin, 
na którą serdecznie zapraszamy wraz z Rodzicami
Sz. P. ………………………………………. 
Jako, że pierwsze godziny naszego małżeństwa 
pragniemy spędzić w gronie przyjaciół 
będziemy zaszczyceni, jeśli 
zechcecie się do nich zaliczyć 
i swoją obecnością uświetnicie przyjęcie weselne, 
które odbędzie się w ………………………………………

WZÓR 11
……………………………………………
oraz
……………………………………………
mają zaszczyt 
Jaśnie Wielmożnych Państwa 
…………………………………………………………………………
powiadomić, 
iż zaloty wprzódy uczyniwszy
do zaślubin przystąpić pragną, 
a Jaśnie Wielmożnych Państwa
w grono ślubne zaszczyt prosić mają. 
Mniemamy, przeto, że zaproszenia naszego
w pogardzie mieć nie będziecie 
jeno blasku uroczystości całej 
ochoczym swym przybyciem dodacie 
i weselić się wraz z nami będziecie. 
Owe zaślubiny zatwierdzone zostaną 
dnia ………………………… roku o godzinie …………
w kościele…………………………… w ……………………. 
Po uroczystości zaślubin zapraszamy 
Jaśnie Wielmożnych Państwa 
na przyjęcie do …………………………………
przy ulicy ………………… w ……………………….

WZÓR 12

Zakochani i świadomi, że ich miłość to nie wiatr,
mają zaszczyt zawiadomić, że chcą razem iść przez świat.

…………………………………… i ……………………………………

serdecznie zapraszają 
Sz. P. ………………………………………………………………
na uroczystość Zaślubin,
która odbędzie się ………………………… roku o godzinie ………
w kościele ……………………………………………………
Honorem wielkim będzie nam gościć
Sz. P. …………………………………………………………
na przyjęciu weselnym, które odbędzie się 
w ……………………………………………
przy ulicy ………………… w …………………….

WZÓR 13

By obyczajom prastarym zadość uczynić, 
wszem i wobec ogłaszają,
że dnia ……………………………… roku o godzinie ………
w kościele …………………………………………………………………
ślubować sobie będą miłość i wierność małżeńską

…………………………………………………
i
…………………………………………………

Rodzice i Narzeczeni 
na uroczystość tę mają zaszczyt zaprosić 
Sz. P. ……………………………………………

Przyjęcie weselne w ………………………………
przy ulicy ……………………………

WZÓR 14

Pragnąc podzielić się radosną nowiną
zawiadamiamy, że wbrew przestrogom przyjaciół,
a sobie ku szczęściu postanowili związać swe losy
……………………………………………
i
……………………………………………

Łącząc nadzieje na dzielenie tej radości 
z nami zapraszamy serdecznie
Sz. P. …………………………………………
na uroczystość Zaślubin
która odbędzie się …………………………… roku o godzinie ………
w kościele ………………………………
przy ul. …………………… w ………………………………

Po uroczystości miło nam będzie gościć Sz. P. 
na przyjęciu weselnym w …………………………………….
przy ul…………………………………………

WZÓR 15

Wszem i wobec i każdemu z osobna
wiadomym się czyni, iż pięknym uczuciem miłości połączeni
…………………………………… i …………………………………
ślubować sobie będą przed Bogiem
Miłość, Wierność i Uczciwość Małżeńską 
……………………………… roku o godzinie …………
w kościele …………………………………… 
w ……………………

Na uroczystość Zaślubin zapraszają

Sz. P. …………………………………………

A zaraz po kościele zapraszamy na wesele!
………………………………… w …………………… 
przy ulicy ……………………………… 

WZÓR 16

Pełna szczerych chęci i ochoty 
……………………………………………
oraz Bogu ducha winien 
……………………………………………
ogarnięci nieodparcie wzniosłymi ideałami 
życia małżeńskiego oraz gwoli skrócenia 
niebezpiecznie przedłużającego się narzeczeństwa 
postanowili zawrzeć związek małżeński 
dnia ………………………… roku o godzinie …………
w kościele ……………………………………………
w …………………….•Na tę uroczystość serdecznie zapraszają 
Sz. P. …………………………
Po uroczystości miło nam będzie gościć Sz. P. 
na przyjęciu weselnym 
w …………………………………….
przy ul…………………………………………

WZÓR 17
W tym wielkim dniu, nasza wielka miłość
i ślubna obrączka nasze życie złączy.
Dzięki tej miłości kwitnącej w naszych sercach,
ludzka ręka nas nigdy nie rozłączy.
……………………………… i ………………………………
w imieniu Rodziców i własnym 
z radością zapraszają 
Sz. P. ……………………………………………………………… 
na swój Ślub, który odbędzie się 
dnia ……………………… roku o godzinie ……… 
w kościele …………………… w ………………..
A zaraz po kościele zapraszamy na wesele!
………………………………… w …………………… 
przy ulicy ……………………………… 

WZÓR 18

W maleńkiej obrączce uczuć świat cały:
miłość, obowiązek i wzniosłe ideały.
Maleńka obrączka, a znaczy tak wiele,
na całe życie włożona w Kościele. 

……………………………………… i …………………………………
wraz z Rodzicami
mają zaszczyt zaprosić 
Sz. P. …………………………………………………………
na uroczystość Zaślubin, która odbędzie się 
dnia ………………………………… roku o godzinie ………
w kościele …………………………………… 
w …………………
Po uroczystości Zaślubin zapraszamy serdecznie Sz. P. 
na przyjęcie weselne, które odbędzie się 
w …………………………………… 
w ……………… 

WZÓR 19

Dnia …………………………… roku o godzinie ………
w kościele ………………………… w …………………
zostaną połączeni Sakramentem Małżeństwa
…………………………………………
i
…………………………………………

Na uroczystość serdecznie proszą
Sz. P. ………………………………….

A zaraz po kościele zapraszamy na wesele!
………………………………… w …………………… 
przy ulicy ……………………………… 

WZÓR 20

My z łaski niebios połączeni
miłością wielką i szczerą
…………………………………… i ……………………………………
o uroczystości szczęśliwych Zaślubin
mamy wielką radość donieść 
Sz. P. …………………………………………………
co z przyzwolenia Rodziców naszych zacnych
i przy ich wielkiej przychylności, rychło się spełni.
Przed Panem Bogiem przysięgę miłości złożymy
dnia ……………………………… roku o godzinie ……………
w kościele ……………………… w ……………………. 

Po uroczystości Zaślubin zapraszamy serdecznie Sz. P. 
na przyjęcie weselne, które odbędzie
się w …………………………………… 
w ……………… 

WZÓR 21

Dwa lata temu rzecz się ta działa:
dziewczyna piękna
…………………………
chłopca poznała.
Chłopak – przystojniak w nią zapatrzony
………………………
powiedział sobie: ,,Chcę takiej żony!’’
Chodził, przytulał, kwiatki kupował, kochał namiętnie, w rękę całował.
Dziewczyna dłużną nie zostawała, miłość do chłopca odwzajemniała.
Jak zwyczaj każe się zaręczyli, ślub i wesele w mig ustalili.
Teraz przed Bogiem ślubować będą
miłość, wierność i uczciwość małżeńską!!!
A ceremonia miejsce mieć będzie
w kościele p.w. ……………….. w …………
dnia …………………. roku o godzinie ……………..
By blasku dodać uroczystości
Pragniemy widzieć wśród naszych gości!
Sz.P. ……………………………………..
A tuż po ślubie już jako ……………….
w ……………….. w ……………. podejmiemy Was – Gości
Upraszamy zatem o potwierdzenie przybycia do dnia …………. R.
…………..: ……………… …………….: …………..
Bardzo liczymy, że przybędziecie i razem z nami się bawić będziecie!
Narzeczeni wraz z Rodzicami


Wiersze do zaproszeń ślubnych

Wiersz 1
On: Zakwitłaś w moim sercu tak niespodziewanie,
Ty źródło życia, pragnienie, kochanie,
Od dziś na zawsze będę Twój - kochany,
Przez Twoją miłość od nowa wybrany. 


Ona: I Ciebie także będę wciąż kochała,
Od dziecka rosłam, na Ciebie czekałam,
Pozostań przy mnie, nie mów nic nikomu,
Niech będzie miłość od dziś w naszym domu. 

Wiersz 2
" ... Ty i ja spośród tysięcy.
Mocno trzymamy się za ręce.
Niezwykły dzień, doniosła chwila,
I szept nieśmiały: miły... miła...,
Odtąd już razem zawsze i wszędzie,
Tak miało być i tak niech będzie."

" I w księżycowym blasku promieni,
Rwąc kwiaty marzeń na srebrnej mgle,
Uwierzymy żeśmy sercem złączeni,
W pierwszej miłości rozkosznym śnie." 
A. Asnyk 


Wiersz 3
" Raz tylko w życiu kochamy,
Raz tylko szczerze i trwale..." 
A. Mickiewicz 


Wiersz 4
Niech słowo "kocham" jeszcze raz z ust Twych usłyszę,
niech je w sercu wyryję i w myśli zapiszę... 
A. Mickiewicz 


Wiersz 5
"Dotąd Dwoje, lecz jeszcze nie Jedno,
Odtąd Jedno, chociaż nadal Dwoje" 
Jan Paweł II 


Wiersz 6
"Jeżeli cokolwiek warto na świecie czynić,
To tylko jedno - miłować." 
Jan Paweł II 


Wiersz 7
"Jedno jest tylko w życiu szczęście:
kochać i być kochanym..." 
George Sand 


Wiersz 8
Czy zechcesz ze mną przeżyć dni wyśnione?
Odpowiesz - tak - bo ufasz mi szczerze.
Lecz kiedy wszystko będzie już spełnione,
Będą dla mnie takim, w jakiego dziś wierzę... 
(Ona)

Czy zechcesz los swój złożyć w moich dłoniach?
Odpowiesz - tak - bo serce mi dałaś.
Lecz kiedy włos zbieleje na skroniach,
Będą mi tym wszystkim, czym dzisiaj byś chciała?. 
(On )


Wiersz 9
Oto jest miłość.
Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem,
a okazuje się, że czekali na siebie
całe życie. 


Wiersz 10
Jedna z najstarszych ludzkich potrzeb
jest mieć kogoś, kto zastanawia się,
gdzie jesteśmy kiedy nie wracamy
wieczorem do domu.
M.Mead 


Wiersz 11
Musicie być silni miłością, 
która wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy, 
wszystko przetrzyma,
tą miłością,
która nigdy nie zawiedzie.
Jan Paweł II 

Wiersz 12
Udane małżeństwo to dom,
który codziennie trzeba
odbudowywać od podstaw.
A. Maurou 


Wiersz 13
Nie wystarczy pokochać,
trzeba jeszcze umieć wziąć te miłość w ręce
i przenieść ja przez cale życie. 
A. Bekannte 


Wiersz 14
Nie obiecuje Ci wiele, bo tyle to prawie nic,
Najwyżej wiosenną zieleń, 
Najwyżej pogodne dni,
Najwyżej uśmiech na twarzy i dłoń w potrzebie. 
Nie obiecuje ci wiele, bo tylko po prostu siebie.
W. Whitman 


Wiersz 15
Kochać człowieka to chcieć się z nim zestarzeć
Albert Camus


Wiersz 16
Nawet zimą twoje oczy
zapalają dla mnie słoneczne światło.
Chciałabym, aby moje serce codziennie
mogło otwierać dla mnie twe oczy


Wiersz 17
Kto kocha staje się coraz silniejszy
Arnold Zweig


Wiersz 18
Jeżeli miłość to tak jak wieczność -
- bez przed i bez potem.
ks. Twardowski 


Wiersz 19
Uczyniwszy na wieki wybór,
w każdej chwili wybierać muszę.
J. Liebert 
Wiersz 20
Bóg posługuje się miłością dwóch osób,
aby powiedzieć im o całej swojej miłości... 


Wiersz 21
Miłość zaczyna się wtedy,
kiedy szczęście drugiej osoby
jest ważniejsze niż Twoje.
J. W. von Goethe 


Wiersz 22
Miłość mi wszystko wyjaśniła.
Miłość wszystko rozwiązała- 
dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała.
Jan Paweł II 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl